Depilación de láser espalda / dorsal / tórax / lumbar

Láser de diódo (Shappire)